Season 20

Games
Rd 1 bufferunderrun (2049) - arbisto ½-½
Rd 2 arbisto - ReyFeroz (2127) ½-½
Rd 3 Jg777 (2054) - arbisto ½-½
Rd 4 arbisto - Astronominoff (2057) 1-0
Rd 5 Lanoc (2124) - arbisto 0F-1X
Rd 6 arbisto - ginoux (2103) ½-½
Rd 7 floum (2103) - arbisto 1-0
Rd 8 Pawndercover (2130) - arbisto 1-0
Score: 4/8 Perf rating: 2039

Career Statistics

Career Score: 55/107 Perf rating: 2047

Lichess4545 League Trophy Case