Season 19

Games
Rd 1 david252525 (2126) - arbisto ½-½
Rd 2 arbisto - SycoraxCirce (2064) 1-0
Rd 3 Alegre_River (2069) - arbisto ½Z-½Z
Rd 4 arbisto - BlackCat700 (2081) 0-1
Rd 5 chessinblackandwhite (2042) - arbisto 1-0
Rd 6 arbisto - Pushedpawn (2099) ½-½
Rd 7 Somethingpretentious (2047) - arbisto ½Z-½Z
Rd 8 Jg777 (2110) - arbisto 0-1
Score: 4/8 Perf rating: 2087

Career Statistics

Career Score: 50/94 Perf rating: 2044

Lichess4545 League Trophy Case