ReyFeroz

Classical rating: 2080

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 25 : 0 games
Season 21 : 0 games
Season 20: 8 games for https://discord.gg/5Eg47sR
Season 13 : 1 game
Season 8 : 2 games
Lichess LoneWolf
LoneWolf #8 : 11 games

Season 20

Games
Rd 1 ashishacharya (2093) - ReyFeroz 0-1
Rd 2 arbisto (2072) - ReyFeroz ½-½
Rd 3 ReyFeroz - Finneri (2043) 1-0
Rd 4 ReyFeroz - Aleksandr88_62 (2071) ½-½
Rd 5 WildGooseChess (2100) - ReyFeroz ½-½
Rd 6 ReyFeroz - Kvalasier (2092) 1X-0F
Rd 7 Jg777 (2051) - ReyFeroz 0-1
Rd 8 ReyFeroz - Grizzzly1000 (2026) ½-½
Score: 6/8 Perf rating: 2223

Career Statistics

Career Score: 10/21 Perf rating: 2084