Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #14 (Open) : 11 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 7 games
BLITZ#85 : 7 games
Blitz Battle #84 : 7 games
Blitz Battle #83 : 7 games
Blitz Battle #81 : 7 games
Blitz Battle #80 : 7 games
Blitz Battle #79 : 7 games
Blitz Battle #77 : 7 games
Blitz Battle #75 : 8 games
Blitz Battle #73 : 7 games
Blitz Battle #72 : 8 games
Blitz Battle #71 : 6 games
Blitz Battle #69 : 3 games
Blitz Battle #68 : 7 games
Blitz Battle #67 : 6 games
Blitz Battle #66 : 7 games
Blitz Battle #65 : 7 games
Blitz Battle #64 : 7 games
Blitz Battle #63 : 6 games
Blitz Battle #62 : 7 games
Blitz Battle #61 : 5 games
Blitz Battle #59 : 6 games
Blitz Battle #58 : 4 games
Blitz Battle #57 : 3 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 3 games
Blitz Battle #54 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #52 : 2 games
Blitz Battle #50 : 7 games
Blitz Battle #49 : 3 games
Lichess960 League
960 Season 13 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 6 games
960 Season 6 : 7 games
960 Season 5 : 8 games

Season 17

Colle Me Maybe
Board 7
Games
Rd 1 seius - bward10 (1385) 1-0
Rd 2 seius - Swgfskdf (1569) 1-0
Rd 3 Numberman768 (1674) - seius 1-0
Rd 4 seius - leo2dipikke (1656) 0-1
Rd 5 Timikofski (1595) - seius ½Z-½Z
Rd 6 seius - H0tblackDesiat0 (1657) 0-1
Rd 7 Rolfomania (1610) - seius 0-1
Rd 8 seius - RebelMe (1569) ½Z-½Z
Score: 4/8 Perf rating: 1592

Career Statistics

Career Score: 45/109 Perf rating: 1720