seius

Chess 960 rating: 1354

Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #14 (Open) : 11 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 7 games
BLITZ#85 : 7 games
Blitz Battle #84 : 7 games
Blitz Battle #83 : 7 games
Blitz Battle #81 : 7 games
Blitz Battle #80 : 7 games
Blitz Battle #79 : 7 games
Blitz Battle #77 : 7 games
Blitz Battle #75 : 8 games
Blitz Battle #73 : 7 games
Blitz Battle #72 : 8 games
Blitz Battle #71 : 6 games
Blitz Battle #69 : 3 games
Blitz Battle #68 : 7 games
Blitz Battle #67 : 6 games
Blitz Battle #66 : 7 games
Blitz Battle #65 : 7 games
Blitz Battle #64 : 7 games
Blitz Battle #63 : 6 games
Blitz Battle #62 : 7 games
Blitz Battle #61 : 5 games
Blitz Battle #59 : 6 games
Blitz Battle #58 : 4 games
Blitz Battle #57 : 3 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 3 games
Blitz Battle #54 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #52 : 2 games
Blitz Battle #50 : 7 games
Blitz Battle #49 : 3 games
Lichess960 League
960 Season 13 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 6 games
960 Season 6: 7 games
960 Season 5 : 8 games

960 Season 6

Games
Rd 1 sgis (1436) - seius 1-0
Rd 2 seius - Forhavu (1474) 1-0
Rd 3 asian42 (1701) - seius 0-1
Rd 4 seius - Grizzzly1000 (1678) 0-1
Rd 5 krxou (1772) - seius 1-0
Rd 6 seius - Kraaft (1379) 1-0
Rd 7 Delpire (1605) - seius 0-1
Score: 4/7 Perf rating: 1804

Career Statistics

Career Score: 14/36 Perf rating: 1485

Lichess960 League Trophy Case