seius

Blitz rating: 1312

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 17: 6 games for Colle Me Maybe
Season 15: 1 game
Lichess LoneWolf
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #61: 5 games
Blitz Battle #59: 6 games
Blitz Battle #58: 4 games
Blitz Battle #57: 3 games
Blitz Battle #56: 5 games
Blitz Battle #55: 3 games
Blitz Battle #54: 4 games
Blitz Battle #53: 7 games
Blitz Battle #52: 2 games
Blitz Battle #50: 7 games
Blitz Battle #49: 3 games
Lichess960 League
960 Season 7: 2 games
960 Season 6: 7 games
960 Season 5: 8 games

Blitz Battle #52

Games
Rd 1 Full-Point Bye (Pairing)
Rd 2 hicetnunc (1918) - seius 1-0
Rd 3 seius - kostasvl (1680) 0-1
Score: 1/3
Schedule
Rd 4 Scheduled 01/08 - 01/08
Rd 5 Scheduled 01/08 - 01/08
Rd 6 Scheduled 01/08 - 01/08
Rd 7 Scheduled 01/08 - 01/08
Rd 8 Scheduled 01/08 - 01/08

Career Statistics

Career Score: 16/57 Perf rating: 1498