seius

Blitz rating: 1235

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 17: 8 games for Colle Me Maybe
Season 15: 1 game
Lichess LoneWolf
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #62: 7 games
Blitz Battle #61: 5 games
Blitz Battle #59: 6 games
Blitz Battle #58: 4 games
Blitz Battle #57: 3 games
Blitz Battle #56: 5 games
Blitz Battle #55: 3 games
Blitz Battle #54: 4 games
Blitz Battle #53: 7 games
Blitz Battle #52: 2 games
Blitz Battle #50: 7 games
Blitz Battle #49: 3 games
Lichess960 League
960 Season 7: 6 games
960 Season 6: 7 games
960 Season 5: 8 games

Blitz Battle #56

Games
Rd 1 Isachess (1823) - seius 1-0
Rd 2 seius - Comus (1531) 1-0
Rd 3 DrOdnat (1657) - seius 1-0
Rd 4 seius - badplayer_cm (2159) 0-1
Rd 5 seius - MoiRon (1913) 0-1
Score: 1/5 Perf rating: 1579
Schedule
Rd 6 Scheduled 02/03 - 02/03
Rd 7 Scheduled 02/03 - 02/03
Rd 8 Scheduled 02/03 - 02/03

Career Statistics

Career Score: 17/65 Perf rating: 1443