MoiRon

Classical rating: 1997

Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #21 (Open): 11 games
LoneWolf #20 (Open) : 11 games
LoneWolf #19 (Open) : 11 games
LoneWolf #18 (Open) : 11 games
LoneWolf #17 (Open) : 11 games
LoneWolf #16 (Open) : 11 games
LoneWolf #15 (Open) : 11 games
LoneWolf #14 (Open) : 10 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 8 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #47 : 7 games
Blitz Battle #46 : 8 games
Blitz Battle #45 : 5 games
Blitz Battle #42 : 8 games
Lichess960 League
960 Season 15 : 7 games
960 Season 14 : 7 games
960 Season 11 : 4 games
960 Season 9 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 7 games
960 Season 6 : 6 games
960 Season 5 : 8 games

LoneWolf #21 (Open)

Games
Rd 1 asmn (2222) - MoiRon 1-0
Rd 2 MoiRon - Cloiter (1847) 0-1
Rd 3 chesshavoc (1856) - MoiRon 0-1
Rd 4 MoiRon - Jamougha (1859) 0-1
Rd 5 Dennovin (1856) - MoiRon 0-1
Rd 6 MoiRon - ExirK (1905) 1X-0F
Rd 7 Chewbacca_Defense (1958) - MoiRon 0-1
Rd 8 MoiRon - cosxdx (1985) 0-1
Rd 9 MoiRon - mustardboy (1912) 1-0
Rd 10 lion88 (1959) - MoiRon 0-1
Rd 11 MoiRon - gmat20020 (1970) 0-1
Score: 6/11 Perf rating: 1940

Career Statistics

Career Score: 65.5/121 Perf rating: 1973