MoiRon

Blitz rating: 2031

Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #21 (Open) : 11 games
LoneWolf #20 (Open) : 11 games
LoneWolf #19 (Open) : 11 games
LoneWolf #18 (Open) : 11 games
LoneWolf #17 (Open) : 11 games
LoneWolf #16 (Open) : 11 games
LoneWolf #15 (Open) : 11 games
LoneWolf #14 (Open) : 10 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 8 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #47: 7 games
Blitz Battle #46 : 8 games
Blitz Battle #45 : 5 games
Blitz Battle #42 : 8 games
Lichess960 League
960 Season 15 : 7 games
960 Season 14 : 7 games
960 Season 11 : 4 games
960 Season 9 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 7 games
960 Season 6 : 6 games
960 Season 5 : 8 games

Blitz Battle #47

Games
Rd 1 MoiRon - dmavro (1579) 1-0
Rd 2 CaptNCarter (1960) - MoiRon 1-0
Rd 3 MoiRon - kostasvl (1653) 1-0
Rd 4 RealRobbert (1613) - MoiRon 0-1
Rd 5 MoiRon - hicetnunc (1981) 0-1
Rd 6 MoiRon - tushar20008 (2042) 0-1
Rd 7 TCGRIF (1657) - MoiRon 0-1
Rd 8 Full-Point Bye (Pairing)
Score: 5/8 Perf rating: 1835

Career Statistics

Career Score: 34.5/52 Perf rating: 1899