MoiRon

Classical rating: 1999

Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #21 (Open) : 11 games
LoneWolf #20 (Open) : 11 games
LoneWolf #19 (Open) : 11 games
LoneWolf #18 (Open) : 11 games
LoneWolf #17 (Open) : 11 games
LoneWolf #16 (Open) : 11 games
LoneWolf #15 (Open) : 11 games
LoneWolf #14 (Open): 10 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 8 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #47 : 7 games
Blitz Battle #46 : 8 games
Blitz Battle #45 : 5 games
Blitz Battle #42 : 8 games
Lichess960 League
960 Season 15 : 7 games
960 Season 14 : 7 games
960 Season 11 : 4 games
960 Season 9 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 7 games
960 Season 6 : 6 games
960 Season 5 : 8 games

LoneWolf #14 (Open)

Games
Rd 1 IsaVulpes (2109) - MoiRon 1-0
Rd 2 MoiRon - donoran (1707) 0-1
Rd 3 Whizzz (1790) - MoiRon 0-1
Rd 4 MoiRon - karatugo (1720) 1-0
Rd 5 Anjablaserr (2091) - MoiRon 1-0
Rd 6 Half-Point Bye
Rd 7 MoiRon - Future-Trunks (1786) 1-0
Rd 8 jessehf (2046) - MoiRon 1-0
Rd 9 MoiRon - Tactix47 (1845) 1-0
Rd 10 Grizzzly1000 (2009) - MoiRon 1-0
Rd 11 MoiRon - garfield1980 (1829) 1-0
Score: 5.5/11 Perf rating: 1886

Career Statistics

Career Score: 65.5/121 Perf rating: 1973