Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #21 (Open) : 11 games
LoneWolf #20 (Open) : 11 games
LoneWolf #19 (Open) : 11 games
LoneWolf #18 (Open) : 11 games
LoneWolf #17 (Open) : 11 games
LoneWolf #16 (Open) : 11 games
LoneWolf #15 (Open) : 11 games
LoneWolf #14 (Open) : 10 games
LoneWolf #13 (Open) : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #86 : 8 games
Blitz Battle #56 : 5 games
Blitz Battle #55 : 4 games
Blitz Battle #53 : 7 games
Blitz Battle #47 : 7 games
Blitz Battle #46 : 8 games
Blitz Battle #45 : 5 games
Blitz Battle #42 : 8 games
Lichess960 League
960 Season 15 : 7 games
960 Season 14 : 7 games
960 Season 11 : 4 games
960 Season 9 : 7 games
960 Season 8 : 7 games
960 Season 7 : 7 games
960 Season 6 : 6 games
960 Season 5: 8 games

960 Season 5

Games
Rd 1 Fritzmann (1401) - MoiRon 0-1
Rd 2 Vetinari_Computer (1969) - MoiRon 0-1
Rd 3 MoiRon - Jobwoge (1593) 1-0
Rd 4 MoiRon - Somethingpretentious (1878) ½-½
Rd 5 H0tblackDesiat0 (1565) - MoiRon 0-1
Rd 6 MoiRon - SycoraxCirce (1843) 0-1
Rd 7 postit (1401) - MoiRon 0-1
Rd 8 SecretCaveman (1793) - MoiRon ½-½
Score: 6/8 Perf rating: 2044

Career Statistics

Career Score: 33/56 Perf rating: 1701

Lichess960 League Trophy Case