MoiRon

Blitz rating: 1908

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 16: 8 games for The Oneders
Lichess LoneWolf
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #56: 5 games
Blitz Battle #55: 4 games
Blitz Battle #53: 7 games
Blitz Battle #47: 7 games
Blitz Battle #46: 8 games
Blitz Battle #45: 5 games
Blitz Battle #42: 8 games
Lichess960 League
960 Season 6: 4 games
960 Season 5: 8 games

Blitz Battle #53

Games
Rd 1 MoiRon - Gross_Patzer (2002) 1-0
Rd 2 TCGRIF (1681) - MoiRon 1-0
Rd 3 MoiRon - hicetnunc (1883) 0-1*
Rd 4 f1nn33 (1944) - MoiRon 0-1
Rd 5 astralfenix (1933) - MoiRon 1-0
Rd 6 MoiRon - Tsatsa64 (1367) 0-1
Rd 7 seius (1266) - MoiRon 0-1
Score: 4/7 Perf rating: 1774
Schedule
Rd 8 Scheduled 01/10 - 01/11

Career Statistics

Career Score: 29.5/44 Perf rating: 1894