MoistvonLipwig

Other Seasons

Lichess LoneWolf
LoneWolf #8 : 11 games
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #27 : 8 games
Blitz Battle #26 : 8 games
Lichess960 League
960 Season 31 : 1 game
960 Season 30 : 7 games
960 Season 29 : 7 games
960 Season 28 : 7 games
960 Season 27 : 8 games
960 Season 26 : 8 games
960 Season 25 : 8 games
960 Season 24 : 8 games
960 Season 23 : 8 games
960 Season 22 : 8 games
960 Season 20: 8 games
960 Season 18 : 8 games
960 Season 17 : 6 games
960 Season 16 : 7 games
960 Season 15 : 7 games
960 Season 14 : 7 games
960 Season 8 : 7 games

960 Season 20

Games
Rd 1 MoistvonLipwig - heroku (1572) 1-0
Rd 2 Zubenelgenubi (1600) - MoistvonLipwig 0-1
Rd 3 MoistvonLipwig - supermaths (2100) 0-1
Rd 4 Zerque (1736) - MoistvonLipwig ½-½
Rd 5 MoistvonLipwig - lnt (1824) 1-0
Rd 6 pepepibote (1427) - MoistvonLipwig 0F-1X
Rd 7 Sesquipedalism (1744) - MoistvonLipwig 0-1
Rd 8 Tellerwascher (2068) - MoistvonLipwig 0-1
Score: 6.5/8 Perf rating: 2018

Career Statistics

Career Score: 95/120 Perf rating: 2054