okei

Blitz rating: 1841

Other Seasons

Lichess LoneWolf
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #70: 5 games
Blitz Battle #68 : 8 games
Blitz Battle #61 : 5 games
Blitz Battle #59 : 4 games
Blitz Battle #39 : 7 games
Blitz Battle #37 : 7 games

Blitz Battle #70

Games
Rd 1 Tsatsa64 (1445) - okei 0-1
Rd 2 okei - Brundd (1700) 1-0
Rd 3 mathijshuis (1817) - okei 1-0
Rd 4 okei - f1nn33 (2024) 0-1
Rd 5 Moha369 (1657) - okei 0-1
Score: 3/5 Perf rating: 1796

Career Statistics

Career Score: 20.5/38 Perf rating: 1751

Lichess Blitz Battle Trophy Case