okei

Blitz rating: 1803

Other Seasons

Lichess LoneWolf
Lichess Blitz Battle
Blitz Battle #61: 5 games
Blitz Battle #59: 4 games
Blitz Battle #39: 7 games
Blitz Battle #37: 7 games

Blitz Battle #61

Games
Rd 1 okei - Somethingpretentious (2007) 0-1
Rd 2 hicetnunc (1932) - okei 1-0
Rd 3 okei - Tsatsa64 (1553) 1-0
Rd 4 seius (1318) - okei 0-1
Rd 5 okei - f1nn33 (1919) 1-0
Score: 3/5 Perf rating: 1814
Schedule
Rd 6 Scheduled 06/02 - 06/02
Rd 7 Scheduled 06/02 - 06/02
Rd 8 Scheduled 06/02 - 06/02

Career Statistics

Career Score: 13.5/25 Perf rating: 1768

Lichess Blitz Battle Trophy Case