Vevochi

Classical rating: 911

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 15 : 0 games
Season 14 : 7 games for Kamakazi Knights
Season 12 : 6 games for What the Check!?
Season 11 : 8 games for No Forks Given
Lichess LoneWolf
LoneWolf #8: 10 games
LoneWolf #7 : 5 games

LoneWolf #8

Games
Rd 1 Kingsmagician (1716) - Vevochi 1-0
Rd 2 Vevochi - SpiteKnight (1651) 0-1
Rd 3 Capa_Branca (1568) - Vevochi 1-0
Rd 4 Vevochi - Zher0 (1701) 0-1
Rd 5 Full-Point Bye (Pairing)
Rd 6 Kani501 (1398) - Vevochi 1-0
Rd 7 john465 (1340) - Vevochi 1-0
Rd 8 Vevochi - nojero (1507) 1X-0F
Rd 9 Vevochi - deanmadden (1533) 0-1
Rd 10 Vevochi - WarGoblin (1550) 0-1
Rd 11 Turd (1497) - Vevochi 1-0
Score: 2/11 Perf rating: 743

Career Statistics

Career Score: 5.5/27 Perf rating: 701