Mixalaki2705

Chess 960 rating: 1801

Other Seasons

Lichess4545 League
Season 17: 3 games
Lichess LoneWolf
Lichess960 League
960 Season 7: 0 games
960 Season 6: 7 games
960 Season 5: 3 games

960 Season 6

Games
Rd 1 H0tblackDesiat0 (1573) - Mixalaki2705 0-1
Rd 2 Mixalaki2705 - krxou (1786) 0F-1X
Rd 3 Mixalaki2705 - Kraaft (1444) 1X-0F
Rd 4 Mixalaki2705 - kostasvl (1605) 1-0
Rd 5 Delpire (1619) - Mixalaki2705 0-1
Rd 6 Mixalaki2705 - Somethingpretentious (1890) 0-1
Rd 7 Vetinari_Computer (1965) - Mixalaki2705 1-0
Score: 4/7 Perf rating: 1870

Career Statistics

Career Score: 8/12 Perf rating: 1921